Assignments

TOPICS ASSIGNMENTS SOLUTIONS
Semiconductor Fundamentals Problem Set 1 (PDF) (PDF)
Carriers and PN Junctions Problem Set 2 (PDF) (PDF)
PN Junctions, BJTs, and MOS Problem Set 3 (PDF) (PDF)
Photodevices Problem Set 4 (PDF) (PDF)
Lasers and LEDs Problem Set 5 (PDF) (PDF)
Magnetic Fundamentals Problem Set 6 (PDF) (PDF)
Magnetic Devices Problem Set 7 (PDF) (PDF)